Yurtdışında evlenmek isteyen Türk vatandaşı ne yapmalı?

Tarafından   07/10/2018

Evlilik işlemleri ile ilgili esaslara genel olarak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 4721 sayılı Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliğinde yer verilmektedir.

Bulunulan ülke yasalarının Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılmasına izin vermesi halinde, ikisi de yalnızca Türk vatandaşı olan çiftlerin nikahı, Dış Temsilciliklerimizde kıyılabilir. Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımız Dış Temsilciliklerimizde evlendirilemediklerinden, yabancı yerel makamlar önünde evlenmeleri gerekmektedir. Çiftlerden birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda da Dış Temsilciliklerimizde nikah kıyılamamaktadır.

Arjantin, Avusturya, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İngiltere, İrlanda Cumhuriyeti, İsviçre, Kanada, Şili, Yeni Zelanda gibi ülkelerde, o ülkenin yasaları gereği Temsilciliklerimize evlendirme yetkisi verilmediğinden, her iki tarafın da yalnızca Türk vatandaşı olduğu durumlarda bile Dış Temsilciliklerimizde evlendirme yapılamamaktadır.

Evlenmek isteyen çiftler Dış Temsilciliğimize şahsen gelerek beyan formunu birlikte imzalar ve evlenme başvurusunda bulunurlar. Evlendirme Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, evlenecek kişi, başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir, ancak bunun için özel vekaletname düzenlenmesi gerekir.Dış Temsilciliklerimizin veri tabanı ile İçişleri Bakanlığının nüfus kütük bilgilerinin bulunduğu veri tabanı arasında eşzamanlı bağlantı sağlanmış olduğundan, vatandaşlarımızın Dış Temsilciliğimize şahsen başvurularıyla aynı anda medeni durumları tespit edilebilmekte ve nikah için randevu tarihi verilmektedir (Bu işlem çevrimiçi Dış Temsilciliklerimizde yapılabilmektedir. Çevrimdışı Dış Temsilciliklerimizde bu işlem geleneksel yazışma yöntemleriyle yapılabilmekte ve vatandaşlarımızın başvuruları sonrasında bir süre beklemeleri gerekmektedir.)

Gerekli tüm evrakın hazırlanmasının ardından çift, şahitleriyle birlikte önceden planlanan randevu günü ve saatinde şahsen Dış Temsilciliğimize gelerek nikahını kıydırabilir.

Evlilik, evlenecek kişilerin görevli memur önünde serbestçe iradelerini açıklamaları ile mümkündür. Bu nedenle, vekaletle evlilik yapılamaz.

Medeni Kanunu’na göre Türk vatandaşı erkekler eşlerinin soyadını alamazlar. Türk vatandaşı kadın ise, evlendiği erkeğin soyadını alır. Ayrıca, kadın eşinin soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanmak istediği takdirde, bunu evlilik sırasında nikahı kıyan memurdan yazılı olarak talep edebilir; evlilik sırasında talep etmemiş ise, daha sonra alınacak dilekçesi ile gerekli tescil işlemleri Türkiye’de nüfusa kayıtlı olduğu Nüfus Müdürlüğü nezdinde yaptırılır.

Dış Temsilciliklerimizde kıyılan nikah akdini müteakip çiftlere uluslararası aile cüzdanı verilir.
Evlenme başvurusu

İşlem kadın ve erkeğin kişisel başvurusu ile yapılır.

Gerekli belgeler:

Türk vatandaşı ile Türk vatandaşının başvurusu için:

Erkek ve Kadının Nüfus Cüzdanları ve Pasaportları.

3’er adet fotoğraf

Güncel ikamet belgesi ( Erweiterte Becheinigung aus dem Melderegister – Bürgeramt’dan alınır)

Tarafların daha önce boşanıp boşanmadıkları ve boşanılmış ise kesinlik kazanmış boşanma kararının kopyası. Türk vatandaşı kadınlar boşanmalarının üzerinden 300 gün geçmeden evlenemezler (iddet müddeti). Kadınların bu süre dolmadan evlenmek istemeleri halinde mahkemeye başvurarak “iddet müddeti “ kaldırma kararı aldırmaları gerekmektedir.

Önceki evliliği iptal olan varsa iptal kararı. Önceki eşi ölen varsa ölüm belgesi

Erkek ve kadın evlenmelerine tıbben bir mani olmadığını gösteren doktordan alınmış sağlık raporu

Tarafların bağlı oldukları din ve mezhepleri

İlgililerin beraberce Başkonsolosluğumuzca hazırlanan hangi tarihten beri nişanlı olup şimdi evlenmek istediklerine dair Evlenme Beyan Kağıdını görevli memuru önünde imzalamaları gerekmektedir.

İlgililerin KPS üzerinden 1’er evlenmeye esas nüfus kaydı indirilerek dosyalarına konur. Nüfus kayıtlarına bakılarak evlenmeye mani durumlarının olup olmadığına bakılarak nikah günü tespit edilir.

Nikah:

Türk ile Türk vatandaşının nikahı Başkonsolosluğumuzda kıyılır. Ancak, iki Türk vatandaşı isterlerse Alman makamları önünde de evlenebilirler.

Nikahda kadın ve erkek için kimlikleriyle birer nikah şahidi hazır bulunmalıdır.

Uluslarası Aile Cüzdanı Başkonsolosluğumuzdaki nikah akdini müteakip çiftlere verilir.

Türk Medeni Kanununa göre erkek kadının soyadını alamaz,Türk vatandaşı kadın evlendiği eşinin soyadını almak zorundadır. Ancak, kadın önceki soyadını da eşinin soyadı önünde korumak istediği takdirde Nüfus Müdürlüğüne hitaben önceki soyadını korumak istediğini içeren ilişik form dilekçe’ yi nikah günü nikahtan önce imzalamak zorundadır.

Türk vatandaşı ile Alman veya diğer yabancı uyrukluların başvuruları için:

Türk vatandaşından istenen belgeler:

Geçerli Pasaport ve Nüfus Cüzdanın asılları

Güncel İkamet Belgesi (Erweiterte Bescheinigung aus dem Melderegister – Bürgeramt’dan alınır.)

Boşanmışsa kesinleşmiş boşanma kararı, önceki eşi ölmüşse ölüm belgesi

1 Fotoğraf

Alman veya diğer yabancı vatandaşlardan istenen belgeler:

Pasaport (Alman vatandaşlarından Personalausweis veya Pasaport)

Medeni durumunu gösteren Güncel İkamet Belgesi (ErweiterteBescheinigung aus dem Melderegistermit Familienstandangabe) – Bürgeramt’dan alınır.

Doğum Belgesi (Geburtsurkunde = Formule A)

Boşanmışsa kesinleşmiş boşanma kararı (rechtskaeftige Scheidungsurteil) önceki eşi ölmüşse ölüm belgesi (Sterbeurkunde)

1 Fotoğraf

Alman vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlığı da varsa nüfus cüzdanı

Nikah yerel makamlar önünde kıyılır. Türk taraf, yerel makamlar önünde evlendikten sonran en geç bir ay içinde evliliğini Türkiye’deki nüfus müdürlüğüne tescil ettirmek için Başkonsolosluğumuza başvurmak zorundadır.

Hemen Randevu Al

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.