Cenevre Başkonsolosluğu Yeni Kimlik Kartı Çıkartma İşlemleri ve Ücreti

Tarafından   18/01/2020

Cenevre Türk Konsolosluğu yeni TC Kimlik kartı başvuru işlemleri nasıl yapılır? Cenevre Başkonsolosluğu yeni kimlik kartı başvuru randevusu nasıl alınır? Yeni doğan bebekler ve 18 yaş altı çoçukların yeni kimlik kartı nasıl çıkartılır ? Yeni kimlik kartı çıkartma ücreti ne kadar? Cenevre baş konsolosluğundan yeni kimlik kartı nasıl çıkartmak için gerekli belgeler neler? tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında..

Cenevre Türk Konsolosluğu Kimlik Kartı (TCKK) İşlemleri

Yeni Kimlik Kartı (TCKK) işlemleri için öncelikle www.konsolosluk.gov.tr adresinden işlem yaptıracak her kişi için randevu alınması ve randevu günü ve saatinde müracaatların Cenevre Başkonsolosluğuna şahsen yapılması gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartı için Randevu Buradan Alınır!

Konu hakkında ayrıca bilgi edinmek isterseniz , Başkonsolosluğun consulat.geneve@mfa.gov.tr e-posta adresine yazmaları da mümkündür.

T.C. KİMLİK KARTI (TCKK) ÇIKARTMAK İÇİN KAÇ PARA ÖDENİR?

Yeni TCKK “doğum”, “değiştirme” veya “kayıp” nedeniyle düzenlenir. Yeni kimlik kartları Türkiyede tanzim merkezinde düzenlenir vebaşvuru yapılan ilgili konsolosluğa gönderilir.

Gelelim TCKK çıkartma ücretlerine .Kart harç ve ücretleri her yıl yeniden belirlenir. Yeni kimlik kartı değerli kart bedeli 2020 yılı için 5.- CHF olup, Türkiye’den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte 9.- CHF’dir.

Kaybından düzenlenen TCKK değerli kağıt bedeli 2020 yılı için 9.- CHF olup, Türkiye’den gönderilme ücreti olan 4.- CHF ile birlikte 13.- CHF’dir. Eğer TCKK’nın postayla eve gönderilmesinin talep ederseniz ayrıca 6.- CHF posta ücreti tahsil edilir.

Gerekli Belgeler Neler?

TCKK için başvuru, kişinin son halini gösteren son altı ay içinde çekilmiş biyometrik (arka fon beyaz ve desensiz, 50 mm x 60mm ebadında, yüzde herhangi mimik ifadesi ve leke, parlama, iz içermeyen) bir adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı/TCKK, Uluslararası Aile Cüzdanı, T.C. Pasaportu, Sürücü Belgesi, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Askeri Kimlik Kartı, Basın Kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ile yapılır.

Çocukların Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

6-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocuklar için başvuruyu veli, vasi veya vekaletname ibraz edenler ile Kanunun 17. maddesindeki beyanla yükümlü kişiler yapabilirler. 7-15 yaşını tamamlamamış (16 yaşından küçük) çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak, başvuruyu yapan tarafından talep edilmesi veya kimlik kartının seyahat belgesi olarak kullanılacağının beyan edilmesi halinde, her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda, yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi halinde, kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

İlk defa kimlik kartı başvurusunda ve kartın değiştirilmesinde nüfus cüzdanı veya kimlik kartı geri alınmaz. Ancak, sözkonusu kimlik belgeleri iade edilmesi halinde geri alınıp usulüne göre imha edilir. 10- 15 yaşından küçükler için, kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılacaksa dahi, biyometrik veri ve imza istenmez.

TCKK’nın geçerlilik süresi 10 (on) yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren yenilenir.

Kanuni süre içinde yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kağıt bedeli alınmaz.

Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kartlar, bedel alınmadan yenilenir.

TCKK talebinde biyometrik verisi ve imzası alınacak kişinin (16 yaş ve üzeri) şahsen başvurusu esastır.

Kişi adına birden fazla kimlik kartı düzenlenmez.

Basımı Tamamlanan Kimlik Kartları Nasıl Göderilir? Teslimatı Nasıl Yapılır?

Başvuru sahibi tarafından 3 ay (90 gün) içerisinde teslim alınmayan kimlik kartları iptal edilir. T.C. Kimlik Kartı başvurusu alındıktan sonra kimlikler ev adresine iadeli-taahhütlü olarak posta ile gönderilmektedir. Başvuru sonrasında “Konsolosluğa kimlikleriniz gelmiştir, gidiniz teslim alınız” şeklinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen e-posta veya SMS gelmesi halinde LÜTFEN DİKKATE ALMAYINIZ! Vatandaşlarımızın yukarıda yer almayan ilave bilgi taleplerini

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.