Almanya’dan Vekaletname Kaç Günde Gelir ?

Tarafından   03/11/2017

Almanya’dan Vekaletname Kaç Günde Gelir ? Almanya’da yaşayan kişiden vekalet nasıl alınır? Konsoloslukta Vekaletname yazılması için gerekenler neler? Hangi işlemler için vekaletname çıkartılır ? Almanya’ da yaşayan milyonlarca Türk Vatandaşını ilgilendiren konulardan biriside Türkiye’de gerçekleştirmek zorunda oldukları resmi işlemler için vekaletname verme ve verilen vekaletnamenin iptali geliyor.

Türkiye’den ; arsa – konut alım veya satış işlemleri, miras , boşanma , ticari işlemler ,araç satış işlemleri, ağır hastalığı nedeni ile iştakibi yapamayacak felçli hastalar yahut işlem için yeterli zamanı olmayan kişiler vekalet vererek ilgili resmi işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Vekaletname , vekalet veren kişinin belirlediği sınırlar içerisinde işlem yapabilme hakkına sahiptirler. Bu sınırlar vekaletname düzenlenirken notere hangi konuda vekaletname verildiği belirtilirse gerekli sınırlamalar getirilerek vekaletname veren kişinin zarar görmesi önlenmiş olur..

Almanya’da Vekaletname nereden alınır?

Almanya’da vekaletname düzenlemek için bu ülkedede hizmet veren Türk Konsolosluklarının noter servinden randevu alınarak başvuruda bulunulması gerekir.Vekaletname çıkartılırken ilgili memura vekaletnamenin hangi amaçla ve hangi kurumlarda kullanılmak istendiği hakkında detaylı bilgilendirilmesi vekalet verenler açısından faydalı olacaktır.

Birde vekaletname hazırlanırken vekaletnamenin ne kadar süre için geçelri olacağı mutlaka belirtilmelidir. aksi halde vekaletnamenin yasal gecerlilik süresi  10 yıl olacaktır.

Eğer vekaletname düzenleyeceğiniz kişi yerleşim yeri olarak yakın mesafede ise, tarafların notere gerekli belgeler ile birlikte gitmesi yeterli olacaktır. Ancak, taraflardan biri yurt dışında yaşıyor ise işlemler biraz farklılık gösterebiliyor.

Almanya’dan Vekaletname Çıkartmak İçin Konsolosluk Randevusu Linki!!!!

Vekaletname ücreti ne kadar?

Düzenlenecek vekaletnameye göre ücret belirlenir. Yani sizin vekaletnamede yer almasını istediğiniz her madde için sizden ücret alınacaktır. Bunların dışında değerli kağıt ücreti ve harçlar içinde konsolosluk veznelerine ödeme yapmak zorundasınız.

Kaç çeşit vekaletname vardır? Hangi vekaletname nerede kullanılır

II) Fotoğraf yapıştırılması zorunlu vekaletler

-Tapu işlemleri ile ilgili her türlü düzenleme vekaletler (alım, satım, inşaat, intikal, istimlak, ipotek, vs.)

– Doğrudan Gelir Desteği Yardımının alınmasını teminen düzenlenen genel vekaletler

– Araç alım, satım vekaletleri

-Merkez Bankası ile ilgili özel veya genel vekaletnameler

Vekaletname iptali ve yeniden vekaletname vermek için gerekli belgeler nelerdir?

Vekaletnamenin iptali için yurtiçinde noterlerde, yurtdışında Türk Konsolosluklarında azilname vekaleti düzenlenmesi gerekmektedir.

Azilname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

2 adet fotoğraf,

Vekaletnamenin düzenlendiği noterliğin adı, tarihi ve numarası, mümkünse vekaletnamenin fotokopisi, vekilin adı soyadı ve güncel adresi

Vekaletname için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı, (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysa, ilgili ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart),

Pasaport,

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası,

Vekil tayin edilecek kişi avukat ise T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi,

Tapu işlemleriyle ilgili vekaletnameler için ilgili taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi); taşıtlarla ilgili vekaletnameler için aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.

Vekaletnameler hakkındaki bilgiler konularına göre farklılıklar arzedebilmektedir.

Konsolosluklardan Vekaletname çıkartılırken hangi husulara dikkat etmek gerekiyor?

Vekaletname çıkartırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemle tavsiye olunur.

Vekil vekaletnamenin metninde açıkça yer almayan bir yetkiyi kullanamayaçağından yapılacak vekaletnamenin içeriğinin Konsolosluğa gelmeden önce kesin olarak tesbit edilmesi gerekir.

Vekiliniz sizi güvenle temsil edecek bir kişi olmalıdır. Vekilinizin isteminiz dışında davranması ya da güveninizi sarsması halinde azletmeniz uzun bir süreçte gerçekleşeceğinden durumdan maddi zarar görmeniz ya da dava açmak zorunda kalmanız gerekebilir. Bu bilgiler dikkate alınarak saptayacağınız vekilinizin T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi, adı soyadı beraberinizde bulunmalıdır.

Satış, istimlak, ipotek, inşaat v.s. gibi tapu dairelerinde gerçekleştirilecek işlemlerde gayrimenkulün tapu kayıtları, bankadan para çekme işlemlerinde banka şubesi ve hesap numarası, araç satım işlemlerinde aracın ruhsatında yazılı bilgilerin beraberinizde bulunması olası suistimallerden zarar görmenizi engelleyecektir. Aksi takdirde genel anlamda bahsekonuvekaletlerin düzenlenmesi mümkündür.

KONSOLOSLUKTAN VEKALETNAME ÇIKARTMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

Türkiye’ de faaliyet gösteren şirketler adına, tüzel kişi olarak yapılacak vekaletnamelerde şirketin ticaret sicil kaydı ve imza sirküleri ibraz edilmelidir

Zihinsel engelli vatandaşlar için yalnızca, Türk Mahkemelerinden alınan kararla vasi olarak tayin edilmiş kişiler vekalet düzenletebilir. Bu amaçla bahsekonu kararın aslı ibraz edilmelidir.

Zihni yetilerini kaybetmiş olduğu şüphesi uyandırabilecek ya da ileri yaştaki kişiler, bir sinir mütehassısından (Nörolog) alacakları raporu beraberlerinde bulundurmalıdırlar.

Türkçe bilmeyen kişilerin yaptıracakları bütün noterlik işlemlerinde Başkonsolosluğumuzun listesinde kayıtlı bulunan yeminli tercümanlardan kendilerinin seçecekleri bir tercümanın vekaletin metnini tercüme etmek üzere kendilerine eşlik etmesi gerekmektedir.

Yurtdışındaki dış temsilciliklerimizde yabancı özel şahıslar da vekaletname düzenletebilirler. Vekaletnamenin dili Türkçe’dir. Türkçe bilmeyenlerin yanlarında tercüman bulundurmaları gerekmektedir. Vekaletname düzenlenirken bütün noterlik işlemlerinde olduğu gibi kişinin nüfus cüzdanını (yabancı uyrukluysa kimlik belgesi, ayrıca varsa mavi kart) ibraz etmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte bazı ülkeler, kendi ülkelerindeki yabancı temsilciliklerde düzenlenen vekaletnameleri kabul etmeyebilmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için ilgili ülke makamlarından bilgi alınması tavsiye edilir.

UYARI!!! Vekaletnamenin nedeni, karşı tarafa devredilen yetki sınırı gibi konuların mutlaka belirtilmiş olması gerekir.
Vekaletnamenin sona erme süresi kararlaştırıldı ise mutlaka belge üzerinde belirtilmelidir. Aksi takdirde, vekaletin sona erme süresi 10 yıl olarak değerlendirilir.

Yurt dışında düzenlenen vekaletname, posta yolu ile vekile gönderilerek işlem tamamlanır. Yalnız posta yolu ile vekaletname gönderilirken kaybolmamasını ya da postada hasar görmemesine özen gösterin. Yani postayı iadeli taahhütlü göndermeniz daha güvenli olacaktır. Postanız en geç bir hafta içersinde adrese teslim edilir.

Bunun dışında Vekaletnamenin birer örneği her iki tarafta da karşılıklı olmalıdır.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.