Almanya’da Türk Konsolosluk ve Büyükelçilikleri Mavi Kart İşlemleri

Tarafından   28/10/2017

Almanya Türk Konsolosluk ve Büyükelçilikleri Mavi Kart İşlemleri başlıklı yazımızın konusu mavi kart nedir konsolosluklardan mavi kart işlemleri için randevu nasıl alınır  , kayıp mavi kart , yeni mavi kart başvurusu için gerekli belgeler neler , mavi kartlı vatandaşların boşanma , evlenme , çoçuk doğum bildirimi işlemleri olacak.

Mavi kart nedir? Hangi durumlarda mavi kart başvurusu yapılır?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak şartıyla Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî kimlik kartıdır.

Konsolosluklarda Mavi Kart Kimlik Belgesi Nasıl Düzenlenir?:

Mavi kart Türk Vatandaşlığından izinle çıkanlara düzenlenen kart olup, Alman kimliği ve 2 adet fotoğraf ile şahsen başvuru yapılması gereklidir. Mavi Kart harcı 2017 yılı için 3.- Euro’dur. Konsolosluklarda yapılan işlemer için ödene harç ve değerli kağıt bedeli her yıl yeiden düzenlenir

Konsolosluklarda mavi kart işlemleri için başvurular konsolosluk randevu sisteminden alınan randevu ile şahsen başvurularak yapılır..

Mavi Kart İşlemleri için Randevu Alma Linki

Mavi Kart’tan kimler faydalanabilir?

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

Mavi Kart’tan kimler faydalanamaz?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.

Mavi Kart çocuklar adına düzenlenebilir mi?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.

MAVİ KARTLILARIN NÜFUS KAYIT İŞLEMLERİ

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun’a göre Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, Türk vatandaşlığının kaybından sonra meydana gelen her türlü nüfus olaylarını (Evlenme, boşanma doğum, isim değişikliği gibi) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

Mavi Kartlılar için Evlilik Bildirimi Nasıl Yapılır?

Türk vatandaşı ile Türkiye’de yapılan evliliğin Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt edilebilmesi için aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

Gerekli belgeler:
– Uluslararası Evlenme Belgesinin aslı (İnternationale Heiratsurkunde)- Standesamt’dan alınıyor
– Evlenme Türkiye’de gerçekleşmiş ise Uluslararası Aile Cüzdanı
– Eşe ait kimlik bilgileri
– İşlem harcı

Mavi Kartlılar için Boşanma Bildirimi Nasıl Yapılır?

Boşanma Alman mahkemesinde kesinleşmiş ise kararın Alman mahkemesinden Apostil şerhi onaylı Türkçe çevirisi ve Başkonsoloslukça tasdiki gerekmektedir. Ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi istenmez.
Yabancı mahkeme kararının Türk mahkemelerinde tanınma ve tenfizi yapılmış ise aslının veya tasdikli onaylı bir örneğinin ibrazı halinde ayrıca bir tasdiki gerekmez.

Gerekli belgeler: (Türk vatandaşlığından çıktığında kayıtlarında evli olarak kayıtlı olanların)

– Alman mahkemesindeki boşanma kararının Apostil onayından sonra Türkçe çevirisinin yaptırılıp tasdik ettirilmesi. (ApostilLandgericht’den alınıyor)
– Boşanmanın Türk mahkemesinde tanınma ve tenfiz işlemi yapılmış ise bu kararın aslı veya onaylı örneği
– Kimlik
– Boşanılan eşe ait kimlik bilgileri (Mevcutise)
– İşlem harcı

Mavi Kartlılar için Çoçuk doğum bildirimi nasıl yapılır?

Anne ve babanın Türk vatandaşlığından izinle çıktıktan sonra dünyaya gelen çocuklarının mavi kartlılar kütüğüne kaydı için aşağıda belirtilen belgelerle başvurulması gerekmektedir.

Gerekli belgeler: (Reşit olmayan çocuğun)
– Uluslararası Doğum Belgesinin aslı (İnternationale Geburtsurkunde) – Standesamt’dan alınıyor
– Çocuğa ait Alman kimliğinin Türkçe tercümesi ve tasdiği
– Anne/Babaya ait kimlikler
– İşlem harcı

Mavi Kartlılar için İsim ve Cinsiyet Bildirim İşlemleri:

İsim değişikliğinin mavi kartlılar kütüğüne kaydı için mahkeme kararı veya idari belgenin Apostil şerhi alındıktan sonra Türkçe çevirisi ve Alman kimliğinin tercümesi ile birlikte Başkonsoloslukça onaylanması gerekmektedir.

Not: Cinsiyet değişikliği bildiriminde ise Alman mahkeme kararının Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi gerekmektedir.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.